baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Wykaz numerów telefonów do działow Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Obsługa lokatorów:   
 Dział Eksploatacji (administratorzy)  22 67 05 280
 Dział Rozliczeń z Najemcami (opłaty)  22 67 05 230
 Dział Windykacji  22 67 05 240
Dział Techniczny 22 67 05 270
   
Obsługa lokali użytkowych:  
Zespół Lokali Użytkowych 22 67 05 310
   
Obsługa wspólnot:  
DziałNadzoruWłaścicielskiego 22 67 05 260
   
Zamówienia Publiczne 22 67 05 300
Dział Organizacyjno-Administracyjny 22 67 05 210
Dział Finansowo-Księgowy 22 67 05 220

S E K R E T A R I A T

22 67 05 200