baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Obsługa interesantów

Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Bielany jest czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30-15:30.


OBSŁUGA INTERESANTÓW NA TERENIE ZAKŁADUW siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany (ZGN Bielany) działają komórki organizacyjne wyznaczone do Państwa codziennych przyjęć (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00 (w celu uzyskania informacji umożliwiających kontakt z właściwym działem/zespołem mertorycznym należy kliknąć na jego nazwę):

Dział Eksploatacji
Dział Rozliczeń z Najemcami
Zespół Windykacji
Dział Techniczny

Na terenie ZGN Bielany działają również:

Biuro Podawcze czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00-15:00 (II przerwy: 10:30-11:00, 13:00-13:30)
 
Punkt Kasowy nieczynny
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2018 punkt kasowy w ZGN Bielany został zlikwidowany. Nadal wpłaty bez prowizji można wnosić w wyznaczonych placówkach poczty polskiej
TELEFONICZNA OBSŁUGA INTERESANTÓW

Przed przekazaniem spersonalizowanych informacji nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej, należy podać: numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Identyfikacyjny (ID) naklejony na okładkę książeczki opłat, którą każdy z najemców otrzymał podczas pierwszej wizyty w siedzibie ZGN Bielany w Dziale Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. nr 101) lub w Zespole Eksploatacji (parter, pok. nr 8).

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

- danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926),
- sytuacji prawnej danego lokalu,
- informacji o jego głównych najemcach,
- szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego,
- etapów postępowania windykacyjnego,
- etapów egzekucji komorniczej,
-
ulg w spłacie zadłużenia.


Informacje, o których mowa powyżej
wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania !!!
W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do właściwych komórek organizacyjnych Zakładu zajmujących się obsługą interesantów z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność reprezentowania głównego najemcy, powyższe informacje będą udzielane jedynie osobie posiadającej pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu.

ZOBACZ:
Interwencje