baner glowny 2018 s

sobota 25 styczeń 2020

Regulamin Organizacyjny ZGN BIELANY

  1. Uchwała nr 1187/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakladu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

  2. Załączniki: 
    Regulamin Organizacyjny
    Schemat Organizacyjny