baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Radcowie Prawni

realizują zadania w zakresie obsługi prawnej Zakładu. Do ich zadań należy w szczególności:

  1. udzielanie konsultacji prawnych,
  2. sporządzanie opinii prawnych,
  3. opiniowanie umów i dokumentów,
  4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu na każdym etapie postępowania w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń i eksmisji.

ZOBACZ:
Schemat organizacyjny