baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

Sprawozdania z działalności

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki. Zakład opracowuje plan rzeczowo-finansowy, który zawiera zadania przewidziane do realizacji, ich przewidywany koszt, źródła finansowania i termin wykonania. W pierwszym kwartale nowego roku Zakład sporządza roczne sprawozdanie z dzialalności, które następnie zatwierdza Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Zobacz:

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.