baner glowny 2018 s

środa 28 październik 2020

TELEFONY ALARMOWE

19 115                   - całodobowy, ogólnomiejski numer do kontaktu
                                mieszkańców z Urzędem m. st. Warszawy i jednostkami
                                organizacyjnymi (zgłaszanie interwencji)

999
                       - Pogotowie Ratunkowe

998                        - Straż Pożarna

997                        - Policja

986                        - Straż Miejska - dyżury w Urzędzie Dzielnicy Bielany

723 986 112         - SMS do Straży Miejskiej

                                w przypadku niebezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

994                        - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

993                        - Pogotowie Ciepłownicze

992                        - Pogotowie Gazowe

112                        - Europejski Numer Alarmowy (telefon komórkowy)

9633                      - Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich

022 9633                 (z telefonu komórkowego)

118 112                 - Informacja o numerach alarmowych


SPRAWDŹ:

  1. Gdzie dzwonić w sytuacji nagłej awarii 
  2. Jak działa CZK (Centrum Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy)
  3. Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń
  4. Pierwsza pomoc